Close

07.01.2018

«Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті» — 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції

Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті

«Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті» — 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті», яка відбудеться в м.Львів, 18 — 19 червня 2018р.

Програма конференції передбачає роботу за такими напрямами:

  1. Енергооптимальні технології та енергоефективність на транспорті.
  2. Енергетичний менеджмент на транспорті.
  3. Екологічність рухомого складу та об’єктів транспортної інфраструктури.
  4. Інтероперабельність, безпека та сертифікація на транспорті.
  5. Сучасні технології організації міжнародних перевезень та логістика.
  6. Транспортний дизайн.
  7. Взаємодія залізниць і промислових підприємств.

На конференції будуть заслухані та обговорені нові результати теоретичних і експериментальних досліджень, а також розглянуті актуальні питання розвитку науки і техніки за вказаними напрямами.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська

До відома рекламодавців Для своєчасного розміщення Вашої реклами в інформаційних матеріалах конференції просимо надати необхідні рекламні матеріали та сплатити вартість їх розміщення до 01 червня 2018 р.

Місце проведення Готель: Reikartz Дворжец Львів

Адреса: вул. Городоцька, 107, Львів, 79016, Україна

E-mail: dworzec.lviv@reikartz.com

Телефон: +38 032 242 51 26

Науковий комітет

Співголовуючі:

Пшінько О. – д.т.н., проф., ректор ДНУЗТ;

Журковський А. – к.т.н., директор Інституту залізничного транспорту (Польща);

Яцина М. – д.т.н., проф., факультет транспорту Варшавської політехніки.

Члени наукового комітету:

Аврамович З. – д.т.н., проф. (БННІ, Сербія);

Алейнік В. – ПАТ «Українська залізниця»;

Афанасов А. – д.т.н., проф. (ДНУЗТ, Україна);

Бобровський В. – д.т.н., проф. (ДНУЗТ, Україна);

Бялонь А. – к.т.н., (Інститут залізничного транспорту, Польща);

Плашек О. – д.т.н., проф. (Брно технологічний університет, Чехія);

Вайчунас Г. – д.т.н., проф. (Вільнюський технічний ун-т ім. Гедимінаса, Литва);

Васяк М. – д.т.н., проф. (Варшавська політехніка, Польща);

Гера Б.В. – д.т.н., проф. (ЛФ ДНУЗТ, Україна);

Груник А.І. – к.т.н., ПрАТ «ЛЛРЗ».

Денисюк С. – д.т.н., проф. (НТУУ КПІ, Україна);

Кліш М. — інженер, (Дембіца Табор, Польща)

Копитко В.І. – д.т.н., проф. (ЛФ ДНУЗТ, Україна)

Максимчук В. – ПАТ «Українська залізниця»;

Омарбеков А. – д.т.н., директор (Науково-дослідний центр залізничного транспорту, Казахстан);

Путято А.В.. – д.т.н., проф. (БелДУТ, Білорусь)

Пиза Д.. – д.т.н., проф. (Варшавська політехніка, Польща);

Сергейчик М. – д.т.н. (Варшавська політехніка, Польща);

Сиченко В. – д.т.н., проф. (ДІІТ, Україна)

Сокол Є. – чл.-кор. НАНУ (НТУ ХПІ, Україна);

Стасюк О. – д.т.н., проф. (ДЕТУТ, Україна);

Торок А. – к.т.н. (Будапештський університет технологій та економіки, Угорщина);

Торунь А.- к.т.н. (Інститут залізничного транспорту, Польща);

Худзикевич А. – д.т.н., проф. (Варшавська політехніка, Польща);

Черніцький Р.Р. – ПАТ «Українська залізниця»;

Шелонг А. – д.т.н., проф. (Варшавська політехніка, Польща);

Ягелло А.– д.т.н., проф. (Краківська політехніка, Польща).

Оргкомітет

Голова: Болжеларський Я.В. — к.т.н., доцент, ЛФ ДНУЗТ.

Заступник голови: Баль О.М. – к.т.н., доцент, ЛФ ДНУЗТ.

Члени:

Кузнєцов В.Г. – д.т.н., проф., ДНУЗТ;

Яцина-Гольда І.- д.т.н., Варшавська політехніка, Польща;

Левчук К. – д.т.н., Варшавська політехніка, Польща;

Голембовський П. – Варшавська політехніка, Польща;

Дибовський М. — Дембіца Табор, Польща;

Ярема Р.Я., — к.т.н., ПрАТ «ЛЛРЗ»;

Мілянич А.Р. – к.т.н., завідувач лабораторії ЛФ ДНУЗТ;

Яковчук О.В. – ГО «Лінія102.Юа»;

Лесів Ю.З. – ГО «Лінія102.Юа»

Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції. Тези доповідей повинні бути представлені в електронному вигляді (на USB-флеш-накопичувачі або по E-mail) та у роздрукованому вигляді обсягом 1 сторінка в редакторі WinWord. Формат паперу А4 з полями: ліве – 22,5 мм, праве – 22,5 мм, верхнє 20 мм і нижнє – 30 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, інтервал між рядками одинарний (12 пт).

Послідовність подання матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт напівжирний, 12 пт, набирати прописними і малими літерами по центру); через 1 рядок по центру – прізвище та ініціали авторів, організація; через 1 рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині. Відредагований (без правок) текст, надрукований та підписаний авторами, не повинен містити бібліографії, малюнків і, поможливості, формул. Тези доповіді повинні практично повністю заповнити сторінку.

Заявка про Вашу участь у конференції та тези доповіді, що оформлені згідно з вказаними вимогами, повинні надійти в Оргкомітет не пізніше 25 травня 2018 року.

За підсумками роботи конференції доповіді у вигляді статей можуть бути опубліковані у журналах, включених до переліку цитованих наукових видань.

Статті, оформлені за встановленими вимогами, необхідно подати до завершення конференції.

Електронний варіант матеріалів може бути надісланий на E-mail: linia102.ua@gmail.com

Будь ласка, перевірте отримання оргкомітетом Ваших матеріалів та заявки.

Увага: Оргкомітет залишає за собою право на рішення про опублікування доповідей, про що автори будуть повідомлені. Надані матеріали не рецензуються і не повертаються.