Close

30.04.2018

Системи управління рухом потягів, які не вимагають платежів за використання.

Системи управління рухом потягів

Системи управління рухом потягів від RWA не вимагають платежів за використання. Навіщо платити більше?

Ми вже маємо готові рішення! Ми знаємо, що Вам запропонувати. Системи автоматизації RWA безвідмовно і безперебійно експлуатуються більше 17 років, не вимагають додаткових платежів при обслуговуванні і модернізації!

RWA

Усі системи виробництва RWA адаптовані до сучасних правил технічної експлуатації залізниць. У складі пропонованих нами систем використовуються виключно стандартні протоколи та інтерфейси, а також обладнання, яке випускається серійно. Це дозволяє подальший розвиток систем в наступних напрямах: інтеграція з іншими системами; ідентифікація рухливих одиниць, графік виконаного руху потягів та багато іншого.

Розроблені і серійно випускаються відповідно до технічних умов основні комплектуючі систем:

 • Диспетчерського контролю і централізації;
 • Релейно-процесорної централізації;
 • Мікропроцесорної централізації;
 • Мікропроцесорної гіркової автоматичної централізації;
 • Мікропроцесорного автоблокування;
 • Мікропроцесорного напівавтоматичного блокування;
 • Мікропроцесорної автоматичної переїзної сигналізації;
 • Системи моніторингу локомотивів;
 • Мікропроцесорної системи підрахунку осей;
 • Системи електроживлення залізничних об’єктів.

Системи розробки RWA будуються на елементній базі фірми Schneider Electric, призначеної для систем промислової автоматизації. Структура побудови системи «2 з 2-х» в сукупності з високонадійним устаткуванням (наприклад, середній час напрацювання на відмову складає 300 000 — 400 000 годин (~30-40 років)), дозволяють будувати системи, показники безпеки і надійності яких відповідають залізничним стандартам. Прикладне програмне забезпечення систем розробляється в програмному середовищі Unity Pro, яке підтримує міжнародний стандарт IEC 61131-3 (МЕК61131-3), що забезпечує єдине середовище розробки програм для систем управління на декількох мовах програмування.

RWA

Перші мікропроцесорні системи управління рухом потягів в Україні були розроблені ТОВ «НВП«Залiзничавтоматика» і впроваджені нами на українських залізницях і метрополітенах. ТОВ «НВП «Залiзничавтоматика» – власник торгової марки RWA веде свою історію з 1999, сьогодні RWA – професійна інжинірингова компанія, яка успішно працює на території України, країн СНД, ближнього і далекого зарубіжжя.

Системи управління RWA – це системи з відкритою архітектурою.

У основі програмного забезпечення UnityPro лежить принцип відкритості, що робить можливою ефективну і просту взаємодію з програмним забезпеченням інших систем.

Це програмне середовище дає можливість програмування на наступних стандартних мовах: FBD — мова функціональних блоків, графічна мова програмування стандарту IEC 61131-3 і LD — мові релейної логіки, що має зручний синтаксис для заміни логічних схем, виконаних на релейній техніці.

Таким чином, при розробці систем використовуються мови програмування, що максимально відповідають специфіці побудови схем залізничної автоматики і мають у своєму складі релейну апаратуру і набір типових блоків.

Використання стандартних мов програмування дозволяє створювати системи з відкритою архітектурою, програмне забезпечення яких доступне для обслуговуючого персоналу, що має базові навички користувача комп’ютерної техніки. При цьому жорстка послідовність виконання програми призводить до простої внутрішньої структури команд, які транслюються в швидкий і надійний код, чим унеможливлюється внесення помилок, які найчастіше зустрічаються при складанні програм в об’єктно-орієнтованих мовах. Розробка і налаштування виконується на усіх рівнях з максимальним використанням готових систем автоматизованого проектування (САПР).

До складу RWA входять чотири підрозділи: RWA development, RWA design, RWA supply, RWA construction, які дозволяють в комплексі вирішувати будь-які завдання від проектування до введення в експлуатацію.

Системи управління RWA не вимагають платежів за використання.

Навіщо платити більше?

Застосування програмного забезпечення не вимагає надалі періодичних платежів за використання. Програмне забезпечення має засоби діагностики.

Цей підхід дозволяє експлуатувати системи залізничної автоматики телемеханіки розробки RWA існуючим штатом фахівців галузі.

При введенні в експлуатацію системи замовникові передається повний пакет технічної документації, включаючи прикладне ПЗ, яке відображається в доступному графічному вигляді і повторює релейні схеми сигналізації, централізації і блокування (СЦБ). Роздрукований текст дозволяє зберігати початкове прикладне програмне забезпечення і вносити зміни відповідно до процедури внесення змін до релейних схем СЦБ, що діє на залізничному транспорті.

Ми адаптуємо персонал замовника!

Наші системи — Ваші співробітники!

Для внесення змін до ППО не потрібно програмістів – досить фахівців галузі, працюючих на Вашому підприємстві або фахівців, які пройшли навчання в учбових центрах нашого підприємства, безпосередньо на об’єкті під час проведення пуско-налагоджувальних робіт. Цим фахівцям надаються права на внесення змін до ППО аналогічно діючому порядку експлуа ­ тації релейних систем (внесення змін до екземплярів служби, дистанції, району).

Для захисту від несанкціонованого внесення змін до ППО експлуатаційному персоналу надаються відповідні рівні доступу:

 • перегляд і внесення змін;
 • тільки перегляд.

Список осіб, що мають право на внесення змін до ППО, визначається керівництвом дистанції і затверджується керівництвом служби сигналізації і зв’язку. Вищезгаданий принцип відноситься до усіх різновидів систем залізничної автоматики телемеханіки – стан ­ ційних, перегінних, гіркова централізація, сигналізації переїздів, ДК, ДЦ і тому подібне.

Перевага систем RWA — нічого зайвого! Ви оплачуєте тільки вартість системи RWA і більше нічого!

При впровадженні і експлуатації систем розробки RWA замовник оплачує тільки вартість системи, а отримує більш ніж переваги:

 • Не треба збільшення об’ємів робіт по обслуговуванню систем в порівнянні з діючими релейними системами.
 • Застосування в системах напівпровідникових елементів замість контактів реле дозволяє збільшити кількість комутаційних циклів, при цьому повністю виключивши періодичну перевірку елементів в ремонтно-технологічних ділянках СЦБ (функціональна безпека при застосуванні напівпровідникових елементів забезпечується за рахунок застосування структури управління «2 з 2 х »).
 • Прикладне ПЗ відображається в доступному графічному вигляді, що повторює релейні схеми залізничної автоматики і телемеханіки. При цьому в режимі «онлайн» алгоритм програми (умовне «протікання струму по ланцюгах релейних схем») відображається в інтерактивному вигляді, що дозволяє наочно відстежувати логічні залежності.
 • Лістинги прикладного ПО виводяться на друк, що дозволяє зберегти початкове ПЗ в надрукованому вигляді і вносити зміни відповідно до діючої процедури внесення змін до релейних схем залізничної автоматики і телемеханіки.
 • Для внесення змін до прикладного ПЗ не потрібні програмісти — досить фахівців з вищою залізничною освітою, що пройшли навчання за сучасною програмою університету або курси підвищення кваліфікації при залізничному університеті.

RWA

Системи RWA адаптовані до сучасних правил технічної експлуатації залізниць і метрополітенів. Наші системи, наші технічні рішення були впроваджені і розроблені для підприємств українських залізниць, метрополітенів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Москви, а також підприємств промислового транспорту України і країн СНД. Усе це переконливо демонструє переваги систем RWA з відкритою архітектурою! Детальніше з порт — фелем пропозицій компанії Ви можете ознайомитися на нашому сайті www.rwa.ua

 пр. Науки, 36, м. Харків, 61166, Україна

Т. / ф. +38 (057) 719 -62-45, 724 -10 -27

Залiзничний телефон: 4 -10 -27

rwa@rwa.com.ua

info@rwa.com.ua

www.rwa.ua

Контактна особа: Гаєвський Віталій Вікторович

Передплати та гарантовано отримуй журнал «Залізничне постачання»!

Передплата на журнал «Залізничне постачання»

Залізничне постачання #2 Квітень 2018 року