Close

01.01.2018

Навіщо платити більше? Мiкропроцесорнi системи керування залiзничним рухом

Мiкропроцесорнi системи керування залiзничним рухом

Навіщо платити більше? Мiкропроцесорнi системи керування залiзничним рухом

Системи RWA адаптовані до сучасних правил технічної эксплуатації залізниць та метрополітенів. Ми маємо досвід і знаємо що Вам запропонувати. Мiкропроцесорнi системи керування залiзничним рухом

Ми вже маємо готові сертифіковані рішення, які безвідмовно та безперебійно експлуатуються понад 17 років та не вимагають додаткових платежів при обслуговуванні та модернізації. Більшість працівників Ваших підприємств вже мають необхідну освіту, рівень знань та досвід.
Все це переконливо демонструє переваги наших систем з відкритою архітектурою.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Залізничавто-
матика» (власник торгової марки RWA) веде свою історію з 1999 року коли колективом компанії були розроблені та впроваджені на Південно-Західній залізниці (Україна) перші мікропроцесорні системи управління рухом поїздів. Сьогодні RWA – професійна інжинірингова
компанія, яка успішно працює на території України, країн СНД, близького та дальнього
зарубіжжя. За більш ніж 17 років роботи компанією були розроблені і впроваджені технічні рішення і десятки різних систем керування для підприємств «Укрзалізниці», метрополітенів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Москви і підприємств промислового транспорту в Україні та країнах СНД.

Мiкропроцесорнi системи керування залiзничним рухом

Розроблені і серійно випускаються відповідно до технічних умов (ТУ У 31.6-34017368-001:
2011 і ТУ 4252-001-89676003-2011) основні комплектуючі систем:
• Диспетчерського контролю та централізації;
• Релейно-процесорної централізації;
• Мікропроцесорної централізації;
• Мікропроцесорної гіркової автоматичної централізації;
• Мікропроцесорного автоблокування;
• Мікропроцесорного напівавтоматичного блокування;
• Мікропроцесорної автоматичної переїзної сигналізації;
• Системи моніторингу локомотивів;
• Мікропроцесорної системи рахунку осей;
• Системи електроживлення залізничних об’єктів.
Всі системи виробництва RWA адаптовані до сучасних правил технічної експлуатації залізниць.
У складі запропонованих нами систем використовуються виключно стандартні протоколи і інтерфейси, а також устаткування що випускається серійно. Це дозволяє подальший розвиток систем в наступних напрямках: інтеграція з іншими системами; ідентифікація рухомих одиниць; графік виконаного руху поїздів та інші.

Мiкропроцесорнi системи керування залiзничним рухом

Системи розробки компанії «Залізничавтоматика» будуються на елементній базі фірми Schneider Electric, що призначена для систем промислової автоматизації.
Структура побудови системи «2 з 2-х» у сукупності з високонадійним обладнанням (наприклад, середній час напрацювання на відмову складає 300 000 – 400 000 годин (~ 30-40 років)), дозволяють будувати системи, показники безпеки та надійності яких відповідають залізничним стандартам.
Прикладне Програмне забезпечення (ППЗ) систем розроблюється в програмному середовищі UnіtyPro, яке підтримує міжнародний стандарт ІEC 61131-3 (МЭК61131-3), що забезпечує єдине середовище розробки програм для систем управління на декількох мовах програмування.

Створюємо системи з відкритою архітектурою

В основі програмного забезпечення UnіtyPro лежить принцип відкритості, що робить можливим ефективну та просту взаємодію з програмним забезпеченням інших систем.
Дане програмне середовище дає можливість програмування на наступних стандартних мовах: FBD – мова функціональних блоків, графічна мова програмування стандарту IEC 61131-3 та LD – мові релейної логіки що має зручний синтаксис для заміни логічних схем, виконаних на релейній техніці.
Таким чином, при розробці ППЗ систем використовуються мови програмування, що максимально відповідають специфіці побудови схем залізничної автоматики та мають у своєму складі релейну апаратуру та набор типових блоків.

Використання стандартних мов програмування дозволяє створювати системи з відкритою архітектурою, програмне забезпечення яких доступно для обслуговуючого персоналу, що володіє базовими навичками користувача комп’ютерної техніки. При цьому жорстка послідовність виконання програми призводить до простої внутрішньої структури
команд, які транслюються в швидкий та надійний код чим виключається можливість внесення помилок, що найбільш часто зустрічаються при складанні програм в об’єктно-орієнтовних мовах.
Розробка і налагодження ППЗ на всіх рівнях виконується з максимальним використанням готових систем автоматизованого проектування (САПР).

Навіщо платити більше?

Застосування програмного забезпечення не вимагає в подальшому періодичних платежів за його використання. Програмне забезпечення має засоби діагностики.
Даний підхід до створення ППЗ дозволяє експлуатувати системи залізничної автоматики телемеханіки розробки RWA існуючим штатом фахівців галузі.
При введенні в експлуатацію системи замовнику передається повний пакет технічної документації, включаючи прикладне програмне забезпечення яке відображається в доступному графічному вигляді і повторює релейні схеми СЦБ. Роздрукований текст ППЗ дозволяє зберігати вихідне прикладне програмне забезпечення та вносити зміни відповідно до чинної на
залізничному транспорті процедури внесення змін в релейні схеми СЦБ.

Адаптуємо персонал підприємства!

Для внесення змін до ППЗ не вимагаються програмісти – досить фахівців галузі з вищою залізничною освітою, які пройшли навчання або курси підвищення кваліфікації на базі УкрДУЗТ, в навчальних центрах нашого підприємства, безпосередньо на об’єкті під час проведення пуско – налагоджувальних робіт. Цим фахівцям надаються права на внесення змін в ППЗ аналогічно діючому порядку експлуатації релейних систем (внесення змін до
примірників служби, дистанції, околодку).
Для захисту від несанкціонованого внесення змін до ППЗ експлуатаційному персоналу надаються відповідні рівні доступу:
• перегляд і внесення змін;
• тільки перегляд.
Список осіб, які мають право на внесення змін в ППЗ визначається керівництвом дистанції і затверджується керівництвом служби сигналізації та зв’язку. Вищена ведений принцип відноситься до всіх різновидів систем залізничної автоматики телемеханіки – станційних,
перегінних, гіркової централізації, переїзної сигналізації, ДК, ДЦ і т.п.

Переваги систем RWA

При впровадженні та експлуатації систем розробки RWA замовник сплачує лише вартість системи, а отримує більш ніж переваги: • Не потрібно збільшення обсягів робіт з обслуговування систем у порівнянні з діючими релейними системами.
• Застосування в системах напівпровідникових елементів замість контактів реле дозволяє збільшити кількість комутаційних циклів, при цьому повністю виключивши періодичну перевірку елементів в РТУ СЦБ (функціональна безпеку при застосуванні напівпровідникових елементів забезпечується застосуванням структури управління «2 з 2-х»).
• Прикладне ПЗ відображається в доступному графічному вигляді, що повторює релейні схеми залізничної автоматики та телемеханіки. При цьому в режимі онлайн алгоритм виконання програми (умовне «протікання струму по ланцюгах релейних схем») відображається в інтерактивному вигляді, що дозволяє наочно відслідковувати логічні залежності.
• Лістинги прикладного ПЗ виводяться на друк, що дозволяє зберегти вихідне ПЗ в друкованому вигляді та вносити зміни згідно з чинною процедурою внесення змін до релейної схеми залізничної автоматики та телемеханіки.
• Для внесення змін до прикладного ПЗ не потрібні програмісти – достатньо фахівців з вищою залізничною освітою, які пройшли навчання за сучасною програмою університету або курси підвищення кваліфікації при залізничному університеті

Залізничавтоматика

Ми маємо досвід і знаємо що Вам запропонувати.
Ми вже маємо готові рішення, які експлуатуються понад 17 років та не вимагають додаткових платежів при обслуговуванні та модернізації. Більшість працівників Ваших підприємств вже мають необхідну освіту, рівень знань та досвід. Все це переконливо демонструє переваги наших систем з відкритою архітектурою!

Залізничавтоматика

Детальніше з портфелем пропозицій компанії
Ви можете ознайомитися на нашому сайті www.rwa.ua
пр. Науки, 36, м. Харків, 61166, Україна
Т./ф. +38 (057) 719 -62-45, 724 -10 -27
Тел.залізничн. 4 -10 -27
rwa@rwa.com.ua
info@rwa.com.ua
www.rwa.ua
Контактна особа Гаєвський Віталій Вікторович

Журнал «Залізничне постачання» — Серпень 2017 року